Einde turnjaar 2017-2018

Beste meisjes en jongens

Beste ouders

Het turnjaar vloog als het ware voorbij. het werd een tof jaar waar we tijdens de lesssen naast turnplezier ook heel wat vaardigheden leerden. We namen deel aan een prachtige turnshow. Maar nu de laatste weken aangebroken zijn gaan we in rechte lijn naar het einde van dit sporjaar dat eindigt op 310 mei. Het gaat om alle lessen van onze recreatieve afdelingen.

1. Airtrack: (groepen dinsdagavond en  woensdagavond)

2.Toestelturnen kleuters en jongeren alle groepen van zaterdagnamiddag (Bekaf Aarschot) en donderdagnamiddag ( Betekom)

3.Freerunning

Na het groot verlof herbeginnen we op dezelfde uren en met dezelfde lesgevers. Zij rekenen op u  dan verder te yveren om nog beter en mooier te turnen en om nog meer moeilijkheden onder de knie te krijgen.

Wij beginnen het nieuwe sportjaar vanaf 3 september 2018 dan starten al onze lessen. De nieuwe folder die je zal toegestuurd worden per post en mail (augustus) en in de scholen uitgedeeld worden . Lees hem aandachtig en kies dan je training uurtjes voor het nieuwe seizoen.

We rekenen op u en vertel je vriendjes over turnen in Aarschot en Betekom en breng ze mee naar de les. Nog enkele weken goed je best doen op school en dan ontspan en geniet van een mooie grote vakantie. Tot de 1ste september voor wie gaat voor het competitieturnen en  3de september voor wie deel wil nemen aan de recreatie groepen

Groetjes

Tinne, Stijn, Michel, Romée, Lotte, Laure, Isabeau, Lowie, Aster, Dries, Leen, Jinske

Nota: voor kandidaten voor wedstrijdgymnastiek Artistiek meisjes en jongens vanaf 6 jaar

Sterk gemotiveerde kinderen van de leefstijdsgroepen (laatste kleutergroep en eerste en tweede leerjaar) met veel inzet en talent nodigen we ook uit om vrijblijvend even (tijdens de maand juni) bij de pre-competitiegroep van onze keurploeg te proberen op maandag van 16 ;30 tot 18.30 uur in de turnzaal van de lagere school van bekaf te Aarschot. Wie er nadien wil voor gaan kan hiervoor inschrijven om vanaf 1 augustus of  3 september mee te doen.Onze wedsrijden zijnmomenteel achter de rug. vandaar dat wij getalenteerde kinderen de kans geven om nu eens kennis te maken met het wedstrujdturnen. Kom gerust vrijblijvend proberen

Voor bijkomende vragen kan je steeds terecht bij Michel Meulemans 016/445916 of 0496/185253 of Kristien Meulemans 0478/219451 of mailen naar: michel.meulemans@belgacom.net

Raadpleeg de bijgevoegde flyer informeer ook je vriedjes over deze talentenactie

 

 

 

 

Aanvang nieuw turnjaar 2017-2018

 

Gymgroep –Sijoco Aarschot vzw: Oefenkernen : Aarschot – Bekaf en Betekom Sijb

NIEUWSBRIEF 1

Beste turnvrienden,

Bij het begin van het nieuwe sportjaar willen we u graag welkom heten bij de Gymgroep.

Met deze nieuwsbrief willen we enkele nuttige inlichtingen meedelen in verband met de werking van bovengenoemde oefenkernen.

Wij heten speciaal alle nieuwkomers van harte welkom.  Wij nodigen hen uit om 2 lessen vrijblijvend te oefenen.  In de infobrochure en op de website www.gymgroepas.be vind je alle sportmogelijkheden, er zijn heel wat mogelijkheden.

 

Lidgelden

Met het lidgeld betalen wij o.a. bondsbijdragen, administratie, het aankopen of het herstellen van het materiaal. Het dient ook gedeeltelijk om een verplichte verzekering af te sluiten bij de federatie.

Degene die tijdig hun lidgeld betaald hebben krijgen ook dit jaar het tijdschrift Gym van de Gymfederatie Vlaanderen toegestuurd.

Mogen wij aan alle leden vragen je aansluiting zo snel mogelijk in orde te brengen, dit kan reeds vanaf de tweede les of op speciale data dat er lidgeld kan betaald worden. Deze data worden meegedeeld op een affiche of via een briefje in de les.  Begin oktober worden de inschrijvingen afgerond.  Let op, de inschrijvingen zijn beperkt, dus zorg er zeker voor dat alles tijdig in orde is.  Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.

Inschrijving en betaling dienen gelijktijdig te gebeuren en elk lid vult een inschrijvingsbriefje in, enkel dan is je inschrijving definitief.  Vanaf dan is ook je verzekering in orde. 

Turnen 1u

€ 105

Turnen/airtrack   18 tot 20 uur

€ 160

Turnen/airtrack   18 tot 19,30 uur

€ 130

Freerunning 2 u

€ 160

Aankomend keurturnen

€ 170

Voor het eerste en het tweede lid van het gezin is het steeds de normale prijs .Vanaf het derde gezinslid is er een korting van €15.

Wanneer ingeschreven wordt voor meerdere activiteiten dient men steeds te tellen beginnend met de duurste activiteit. Voor een 2e bijkomende activiteit (ook voor dezelfde) betaal je 55 euro, voor een 3e en volgende betaal je 45 euro.

De verantwoordelijke of de lesgever van de groep zal je inlichten hoeveel het lidgeld bedraagt.

Indien je gezin begeleid wordt door het OCMW, krijg je 50% korting op het inschrijvingsgeld.  Je dient dan een bewijs voor te leggen van het OCMW. 

Verzekering

Wat moet je doen bij een ongeval?

Nieuw : Online is mogelijk , uw ongeval mailen naar Michel Meulemans michel.meulemans@belgacom.net je zal dan de nodige papieren van de gymfederatie bekomen wel een attest van de dokter laten invullen

Je ontvangt van je trainer een aangifteformulier.  Dit kan ook bekomen worden bij Michel Meulemans of je kan het downloaden op de site www.gymfed.be of via onze website.  Het eerste deel wordt door je trainer of begeleider ingevuld, het tweede deel door de dokter.  De volledig ingevulde (en ook gehandtekende) aangifte wordt door jou bezorgd aan:

Michel Meulemans, Sukkelpotweg 9, 3220 Holsbeek

De lesgevers kunnen ook online het ongeval aangeven.Het medisch attest dient nadien wel toegestuurd te worden;

Nadien wordt een formulier toegestuurd met een persoonlijk dossiernummer.

Ethias  is de verzekeraar van de Gymnastiekfederatie.

Meer informatie kan je steeds vinden op de site www.gymfed..be of bij Michel Meulemans

(zie adres hierboven) 016/ 445916

Terugbetaling van Ziekenfonds

De mutualiteiten ondersteunen jongeren die sport doen.  Iedereen kan van zijn/haar mutualiteit een deel van de betaalde lidgelden terugkrijgen.  Je dient de papieren voor deze terugtrekking zelf aan te vragen bij je mutualiteit.  Hiervoor dient u na inschrijving en betaling van het lidgeld, de nodige documenten aan de club te bezorgen waarna de Gymgroep zal instaan voor de verdere administratie.

Let op: de terugbetaling gebeurt per kalenderjaar.  Wie terugbetaling wenst voor 2014 gelieve de papieren in te dienen tegen eind januari (of dien ze in bij het begin van volgend sportjaar in september).

Kledij

Tijdens het sporten wordt er best gemakkelijke, sportieve kledij gedragen.  Oefenkledij en clubkledij kan besteld worden.  Raadpleeg hiervoor de clubwebsite" www.gymgroepas.be " onder rubriek "Gymgroepwinkeltje ".  Houd rekening met de vooropgestelde data qua bestelling en levering.

Er wordt geturnd en gedanst op blote voeten of met lichte turnpantoffels.  Sport en spel, badminton e.d. worden met sportschoenen beoefend.  We gebruiken de kleedkamers om kledij te wisselen.

We melden het reglement van de sportaccommodaties betreffende schoeisel.

De sportzaal mag alleen nog betreden worden met PROPERE SPORTSCHOENEN DIE GEEN STREPEN maken .De gymnasten turnen  op blote voeten of met aangepast schoeisel. Men mag dus niet met sportschoenen van buiten naar binnen.  Gelieve de kleedkamers te gebruiken om kledij te wisselen

Wij verwachten uw volledige medewerking hieromtrent.

Nog enkele afspraken

-       Er wordt niet gespeeld in de sportzaal en /of de kleedkamers voor, na en tijdens de lessen.

-       Iedereen helpt op het einde van de les om de sportzaal op te ruimen. Vele handen maken een groot werk lichter.  Hulp van ouders is ook steeds welkom.

-       We willen aan de ouders vragen om niet te storen tijdens de lessen.  Indien u wenst te kijken naar uw kind(eren) gelieve dan aan de kant te blijven op de voorziene plaatsen of plaats te nemen in de cafetaria. 

-       Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid wanneer kinderen niet op tijd afgehaald worden na hun les.

Vrijwillige medewerkers gezocht

Belangrijk voor de club is de hulp van vrijwillige medewerkers.  Deze mensen zorgen mee voor een goede, stevige opbouw en zijn een extra stimulans voor de werking van de club.  Medewerkers die graag geregeld hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten melden dit aan het bestuur of via een lesgever.  Zodoende kan voor hen een verzekering afgesloten worden.

 

Gymgroep Sijoco Aarschot Vzw data lessen zaterdag op Bekaf  sportjaar 2017- 2018

2 september, 9 september, 16 september, 23 september , 30 september

7 oktober, 14 oktober, 21 oktober, 28 oktober 

18 november , 25 november ,  

2 december ( de Sint komt !!)  9 december , 16 december ,23 december

13 januari , 20 januari, 27 januari, 

25 Februari/2018 TURNSHOW IN DE STEDELIJKE SPORTHAL DEMERVAILLEI OM 15 U

3 februari, 10 februari , 24, februari , 25 FEBRUARI(TURNSCHOW) 

3 maart , 10 maart ,  24 maart , 31 maart

21 april , 28 april

5 mei, 19 mei  , 26 mei LAATSTE LES VAN HET SEIZOEN;

VIND EN LIKE ONS OP FACEBOOK  Lesgevers Gymgroep A. S .Aarschot  zaterdag  Nuttig voor snelle info

Belangrijke data

GEEN LES tijdens:

-       Herfstvakantie

-       Kerstvakantie

-       Krokusvakantie

-       Paasvakantie

-       Dag van de arbeid 01/05/2018

-       Hemelvaart

-       Het turnseizoen eindigt woensdag31/05/2018

SPECIALE ACTIVITEITEN

-       Week van de sportclub. Derde week van september

-       Zaterdag 2/12/2017 Sinterklaasfeest voor de leden in bekaf Aarschot aanvang 14 u

-       Zondag   25/02/2018 Turnshow in sporthal Demervallei Aarschot (de gewone les wordt vervangen door een repetitie in de voormiddag volgens aangepast schema )

Soms kan het gebeuren dat er toch nog een les wegvalt.  Wanneer we dit vooraf weten zullen we dit meedelen in de wekelijkse les.  Bij onvoorziene omstandigheden (bv.ziekte van de lesgever of het niet vinden van een vervanging) wordt dit gemeld met mailtje ( zorg dat je mail  correct is.   Deze info wordt ook uitgehangen aan de ingang van de turnzaal zijn.  Bij het afzetten van de kinderen kan je best altijd even bij de ingang kijken of er een nota ophangt.  Wij hopen op uw begrip hieromtrent.

Breng steeds je kinderen op tijd naar de les en kom niet te vroeg naar de zaal.  Immers de aanwezigheid van ouders vermindert de aandacht van de gymnasten en geeft iedereen het gevoel dat de les voorbij is. Daarom vragen wij dat de ouders zo veel mogelijk uit de zaal blijven.

Lees regelmatig onze website : www.gymgroepas.be

Wij zijn ook te vinden op facebook Gymgroep Sijoco Aarschot en ook onder Aarschot

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Gymgroep Sijoco Aarschot vzw